Ośrodek Pomocy Społecznej     57- 213 Stoszowice 92

PROJEKT SYSTEMOWY "SZANSA NA SUKCES"

Kapital Ludzki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach realizuje Projekt systemowy pod nazwą „SZANSA NA SUKCES” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji Przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

 

t e l

świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny
(74) 816 46 11

asystent rodziny,
pracownicy socjalni
(74) 816 45 24

(74) 816 45 12
605 426 898

f a x

(74) 818 12 69
e - m a i l

ops@stoszowice.pl
czynne

poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 17:00
piątek 7:30 - 14:00


© 2023 OPS Stoszowice