Ośrodek Pomocy Społecznej     57- 213 Stoszowice 92

WZORY DOKUMENTÓW

Pomoc społeczna

Aktualne wzory dokumentów dostępne są na portalu: empatia - dostepne wzory dokumentów

Oświadczenie (PDF, rozmiar 429KB)

Oświadczenie majątkowe (PDF, rozmiar 329KB)

Podanie (PDF, rozmiar 153KB)

Zaświadczenie o wynagrodzeniu (PDF, rozmiar 58KB)


 

Świadczenie rodzinne

Aktualne wzory dokumentów dostępne są na portalu: empatia - dostepne wzory dokumentów


 

Świadczenie rodzicielskie (500+)

Aktualne wzory dokumentów dostępne są na portalu: empatia - dostepne wzory dokumentów


 

Fundusz alimentacyjny

Aktualne wzory dokumentów dostępne są na portalu:empatia - dostepne wzory dokumentów


 

Karta Dużej Rodziny

Aktualne wzory dokumentów dostępne są na portalu: empatia - dostepne wzory dokumentów


 

t e l

świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny
(74) 816 46 11

asystent rodziny,
pracownicy socjalni
(74) 816 45 24

(74) 816 45 12
605 426 898

f a x

(74) 818 12 69
e - m a i l

ops@stoszowice.pl
czynne

poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 17:00
piątek 7:30 - 14:00


© 2024 OPS Stoszowice