Ośrodek Pomocy Społecznej     57- 213 Stoszowice 92

WZORY DOKUMENTW

Pomoc społeczna

Aktualne wzory dokumentów dostępne są na portalu: empatia - dostepne wzory dokumentw


 

Świadczenie rodzinne

Aktualne wzory dokumentów dostępne są na portalu: empatia - dostepne wzory dokumentw


 

Świadczenie rodzicielskie (500+)

Aktualne wzory dokumentów dostępne są na stronie MRPiPS


 

Fundusz alimentacyjny

Aktualne wzory dokumentów dostępne są na portalu:empatia - dostepne wzory dokumentw


 

Karta Dużej Rodziny

Aktualne wzory dokumentów dostępne są na portalu: empatia - dostepne wzory dokumentw


 

t e l

świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny
(74) 816 46 11

asystent rodziny,
pracownicy socjalni
(74) 816 45 24

(74) 816 45 12
605 426 898

f a x

(74) 818 12 69
e - m a i l

ops@stoszowice.pl
czynne

poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 17:00
piątek 7:30 - 14:00


Projekt i wykonanie INESA