Ośrodek Pomocy Społecznej     57- 213 Stoszowice 92

DODATKI ENERGETYCZNE

Osoba ubiegająca się o zryczałtowany dodatek energetyczny musi spełniać następujące warunki:

  1. Na dzień składania wniosku o zryczałtowany dodatek energetyczny ma przyznany decyzją dodatek mieszkaniowy.
  2. Jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym.
  3. Zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

Wysokość dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. wynosi:

  1. 10,94 zł/m-c dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną.
  2. 15,19 zł /m-c dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób.
  3. 18,23 zł /m-c dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

 

Wniosek o zryczałtowany dodatek energetyczny należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stoszowicach.

 

Akty Prawne:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Tekst jednolity z 2019 r.

 

Obwieszczenie Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 220 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r.

 

t e l

świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny
(74) 816 46 11

asystent rodziny,
pracownicy socjalni
(74) 816 45 24

(74) 816 45 12
605 426 898

f a x

(74) 818 12 69
e - m a i l

ops@stoszowice.pl
czynne

poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 17:00
piątek 7:30 - 14:00


© 2021 OPS Stoszowice