Ośrodek Pomocy Społecznej     57- 213 Stoszowice 92ŚWIADCZENIA RODZINNE

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Świadczenia rodzinne przysługują osobom jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 1 roku przed złożeniem wniosku oraz przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne.

Świadczeniami rodzinnymi są:

 

ROZPORZADZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczacej sie stanowiacych podstawę ubiegania sie o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekunów Dz.U 2021 poz.1481


OKRES ZASIŁKOWY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach informuje, że nowy okres zasiłkowy na który ustala się prawo do świadczeń rodzinnych rozpoczyna się 1 listopada 2023 i trwa do października 2024 w związku z tym prosimy wszystkich korzystających ze świadczeń rodzinnych w naszym ośrodku o zgłoszenie się w celu pobrania druków.

Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego i dodatki na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła zostaną wypłacone pod warunkiem złożenia w tutejszym ośrodku zaświadczenia ze szkoły o kontynuacji nauki na rok szkolny 2023/2024

powrót do strony głównej

t e l

świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny
(74) 816 46 11

asystent rodziny,
pracownicy socjalni
(74) 816 45 24

(74) 816 45 12
605 426 898

f a x

(74) 818 12 69
e - m a i l

ops@stoszowice.pl
czynne

poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 17:00
piątek 7:30 - 14:00


© 2024 OPS Stoszowice