Ośrodek Pomocy Społecznej     57- 213 Stoszowice 92

PROJEKT SYSTEMOWY "SZANSA NA SUKCES"

Kapital Ludzki

W 2010 roku projekt realizowany był na kwotę 117 484,00 zł w tym kwota 12 335,82 zł to wkład własny.

Szkolenie zawodowe realizowane było od miesiąca kwietnia do sierpnia 2010 roku.

Formy wsparcia:

  • kurs dla 5 mężczyzn - „Kierowca wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych oraz obsługą kasy fiskalnej z terminalem kart płatniczych”,
  • kurs dla 6 kobiet - „Kurs małej gastronomii + kelner”,
  • treningi psychologiczne,
  • treningi zawodowe z doradcą zawodowym.

 

powrót do poprzedniej strony

t e l

świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny
(74) 816 46 11

asystent rodziny,
pracownicy socjalni
(74) 816 45 24

(74) 816 45 12
605 426 898

f a x

(74) 818 12 69
e - m a i l

ops@stoszowice.pl
czynne

poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 17:00
piątek 7:30 - 14:00


© 2023 OPS Stoszowice