Ośrodek Pomocy Społecznej     57- 213 Stoszowice 92NABÓR NA PRACOWNIKA NIEROSTRZYGNIĘTY

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach
informuje o nierostrzygnięciu naboru na stanowisko pracownika socjalnego

(szczegółowe informacje na stronie BIP)

 


Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - nowa baza teleadresowa

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu informuje o zaktualizowanej bazie teleadresowej dotyczącej Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (treść ogłoszenia)

 


NABÓR - OPIEKUN PRAWNY

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach
ogłasza nabór kandydatów na
opiekunów prawnych całkowicie ubezwłasnowolnionych
oraz kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych

(szczegóły ogłoszenia)

 


POSZUKIWANY OPIEKUN ŚWIADCZĄCY USŁUGI OPIEKUŃCZE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach poszukuje osoby bądź firmy gotowej do podjęcia współpracy w charakterze opiekuna świadczącego usługi opiekuńcze dla osób, objętych w/w formą wsparcia przez OPS Stoszowice w roku 2019.

Informacje dotyczące zakresu wykonywanego zlecenia, warunków pracy oraz wymaganych dokumentów aplikacyjnych można uzyskać się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stoszowicach, lub pod numerem telefonu 748164512.

Nabór nie jest opatrzony terminem, gdyż Ośrodek odnotowuje zapotrzebowanie na świadczenie tej formy pomocy, dlatego stale poszukuje osoby chętnych do pracy na stanowisku opiekuna.

 


NABÓR NA PRACOWNIKA

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach
ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego

(szczegółowe informacje na stronie BIP)

 


Karta Dużej Rodziny także dla rodziców
dorosłych dzieci

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

Od 1 stycznia 2019 roku Karta Dużej Rodziny przysługuje tym rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Nie będzie miał znaczenia ich wiek w chwili składania wniosku.

Gdzie złożyć wniosek?

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stoszowicach. Wniosek można również złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl).


ZAPRASZAMY NA KONKURS

Regulamin konkursu: Moja gmina - moje miejsce

Metryczka konkursowa: Moja gmina - moje miejsce

 


"BAL SENIORA"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach 6 października o godzinie 17:00 zaprasza na „Bal Seniora”.

 


Stypendia pomostowe dla Maturzystów 2018

Fundacja Edukacji Międzynarodowej (FEM) z Wrocławia ogłasza nabór wniosków od tegorocznych maturzystów z małych dolnośląskich miejscowości, którzy dzięki rekomendacji FEM mogą otrzymać Stypendia Pomostowe na pierwszy rok studiów.

Nabór wniosków trwa do 27 lipca 2018.

Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów pomostowych dla Maturzystów 2018.


NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2019/2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach przypomina, że od 1 sierpnia 2019 r. w tut. Ośrodku przyjmowane będą wnioski o ustalenie prawa do:

  • świadczenia wychowawczego "500+" na nowy okres zasiłkowy 2019/2021,
  • świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2019/2020.

Natomiast od 1 lipca w/w wnioski można składać drogą elektroniczną poprzez Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, Profil Zaufany, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną.


PROGRAM „DOBRY START”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. realizować będzie nowy rządowy program „Dobry start”.

Program „Dobry start” to świadczenie wypłacane raz w roku w wysokości 300,00 zł przysługujące rodzicom, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka oraz osobą uczącym się - bez względu na dochody.

Świadczenie to przysługiwać będzie w związku z rozpoczęciem roku szkolnego przez dziecko lub osobę uczącą się do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności - do ukończenia 24. roku życia.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start przyjmowane będą w siedzibie tut. Ośrodka od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi nie później niż do dnia 30 września.

Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji. Decyzja będzie wydawana wyłącznie w przypadku odmowy przyznania świadczenia oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego świadczenia.


OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - przeczytaj.


Pierwsza pomoc dla Aktywnych - szkolenie

Szkolenie dla osób aktywny o pierwszej pomocy


Samoobrona dla seniorów

Kolejny grantobiorca LGD "Qwsi" - Stowarzyszenie Centrum Wyszkolenia Specjalnego z Ziębic - będzie realizowało warsztaty "Bezpieczny senior". Jest to bezpatny kurs samoobrony skierowany do seniorów.


Szczegółowe informacje i zapisy pod nr tel.: 509 287 310.


Zmiana godzin otwarcia Ośrodka

Uprzejmie informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach od 1 sierpnia zmienia godziny otwarcia w środę i piątek.

  • Środa 7:30 - 17:00
  • Piatek 7:30 - 14:00

Pozostałe dni pracy pozostają bez zmian.


Jak wybrac bezpieczną placówkę całodobowej opieki?

Bezpieczny i aktywny senior


Pierwsze spotkanie w ramach projektu "Aktywizacja społeczno - zawodowa w Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickim obszarze interwencji"

W ostatni piątek 17.03.2017, w Stoszowicach o godzinie 10:00 odbyło się pierwsze spotkanie uczestników projektu „Aktywizacja społeczno - zawodowa w Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickim obszarze interwencji”, który realizowany jest przez Stowarzyszenie Cal oraz Industry Presonnel Services Sp. Z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Akcja "Jabłka"

W spotkaniu uczestniczyło 12 uczestników projektu, doradcy zawodowi i członkowie grupy MGI. Spotkanie było dobrą okazją do wzajemnego poznania się i ustalenia szczegółów rozpoczynającej się współpracy z zakresu aktywizacji zawodowej oraz społecznej. Pierwsze warsztaty społeczne odbędą się już 20-21 marca 2017. Spotkanie zorganizowane dzięki zaangażowaniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach.


AKCJA "JABŁKA"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach po raz kolejny zakończył akcję „Jabłka” dedykowaną osobom najbardziej potrzebującym.

Akcja "Jabłka"

Owoce bezpłatnie wydawane były przy świetlicy wiejskiej w Stoszowicach w dniach 15.03.2017, 14.12.2016 r..AKCJA "MIGAJMY RAZEM"

Dowiedz się więcej na temat języka migowego.

Migajmy razem - proszura informacyjna na temat jezyka migowegou

 


AKCJA "JABŁKA / MARCHEW"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach zaprasza do akcji „Jabłka / Marchew”.

Akcja "Jabłka/Marchew"

Owoce i warzywa bezpłatnie wydawane będą w dniu 10.03.2016 r.. przy świetlicy wiejskiej w Stoszowicach.

  • Jabłka wydawane będą w ilości 20 kg na rodzinę.
  • Marchew wydawana będzie w ilości 10 kg na rodzinę.

Warunkiem odbioru produktów będzie potwierdzenie tego faktu poprzez złożenie podpisu na liście.

 


Świadczenie rodzicielskie

Od dnia 1 stycznia 2016 r. funkcjonuje nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.

 

 


AKCJA "JABŁKA"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach zakończył akcję „Jabłka”.

Akcja "Jabłka"

Jabłka bezpłatnie wydawane były w dniu 23.11.2015 r. i 17.12.2015 r. przy świetlicy wiejskiej w Stoszowicach.

Jabłka wydawane były w ilości 20 kg (1 skrzynka) na rodzinę. Warunkiem odbioru jabłek było potwierdzenie tego faktu poprzez złożenie podpisu na liście.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach składa podziękowania Panu Ferdynandowi Dragulskiemu za pomoc w rozładunku jabłek.

 


Wzrost kryteriów i niektórych świadczeń w pomocy społecznej

Od 1 października 2018 r. wzrosną kryteria oraz niektóre świadczenia w pomocy społecznej:

obecnie od 01.10.2018r.
Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej
634 zł
701 zł
Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie
514 zł
528 zł
Maksymalną kwotę zasiłku stałego
604 zł
645 zł
Kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego
288 zł
308 zł

 


OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ rodziny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach 92 przyjmuje wnioski o wydanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

Na podstawie ustawy o Karcie Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014 r. (Dz. U. poz. 1863).

 

 


APEL

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach apeluje do mieszkańców gminy z prośbą o informację o osobach potrzebujących pomocy w tym w szczególności o osobach bezdomnych oraz niepełnosprawnych, a także starszych nieopuszczających mieszkań. Zgłoszenia można dokonać na nr 74 81 64 524 lub na najbliższy komisariat policji.

 


 

t e l

świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny
(74) 816 46 11

asystent rodziny,
pracownicy socjalni
(74) 816 45 24

(74) 816 45 12
605 426 898

f a x

(74) 818 12 69
e - m a i l

ops@stoszowice.pl
czynne

poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 17:00
piątek 7:30 - 14:00


Projekt i wykonanie INESA